Zagrożenia

Kierownik ds. administracyjnych > Zagrożenia

Ból kręgosłupa kierownika ds. administracyjnych
Kierownik ds. administracyjnych Białystok jest osobą, która większość swoich codziennych obowiązków pracy wykonuje przy biurku i przy komputerze, dlatego zagrożenia związane z tym zawodem są zagrożeniami typowymi dla pracy biurowej. CZYNNIKI MOGĄCE POWODOWAĆ WYPADKI
  • Drabiny, nieprawidłowo używane krzesła do sięgania z półek – możliwość urazów w wyniku upadku z wysokości.
  • Śliskie, polerowane i pastowane podłogi, pozostawione otwarte szuflady, luźne przewody telefoniczne – możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku.
  • Ostre przyrządy stosowane w biurze (nożyczki, spinacze, zszywki) oraz krawędzie papieru – możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia.
  • Prąd elektryczny – możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego.
  • Uszkodzone elektryczne urządzenia biurowe, palenie tytoniu – możliwość poparzeń i urazów w wyniku pożaru (zagrożenie wzrasta w obecności dużej ilości papieru).
CZYNNIKI FIZYCZNE
  • Nadmierny hałas emitowany przez sprzęt biurowy, rozmowy, telefon itp. w pomieszczeniach o złych warunkach akustycznych – możliwość uszkodzenia słuchu.
CZYNNIKI CHEMICZNE I PYŁY
  • Substancje chemiczne charakterystyczne dla środowisk pracy w pomieszczeniach biurowych – możliwość zatrucia.
CZYNNIKI BIOLOGICZNE
  • Mikroorganizmy chorobotwórcze – możliwość zakażenia chorobami zakaźnymi w wyniku kontaktu z gośćmi i współpracownikami, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajduje się dużo osób, a które nie mają dostatecznej wentylacji.
CZYNNIKI ERGONOMICZNE, PSYCHOSPOŁECZNE I ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRACY
  • Przepracowanie, problemy interpersonalne (zwłaszcza z personelem, za który kierownik jest odpowiedzialny i z personelem wyższego szczebla), niemożność wzięcia urlopu w dogodnym czasie, stała potrzeba konfrontacji z problemami organizacyjnymi i logistycznymi – możliwość stresu psychicznego i związanych z nim zaburzeń psychosomatycznych.
  • Długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, w tym praca przy komputerze, typowe dla środowiska biurowego – możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, nadmiernego obciążenia wzroku.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy