Kierownik ds. administracyjnych: o pracy i życiu

Style kierowania zespołem

Napisane przez Dominik 1 sierpnia, 2014 0 komentarzy

Każdy kierownik ds. administracyjnych Stargard Szczeciński, wykonując swoje obowiązki musi nauczyć się postępować ze swoimi podwładnymi i wykształcić własny styl kierowania zespołem. Ogólnie, styl podzielić można na kilka różnych rodzajów: Styl autokratyczny Styl ten zakłada, że przeciętny człowiek ma chwiejny stosunek do pracy, stara się uchylać od obowiązków i odpowiedzialności oraz dąży do minimalizacji wysiłku wkładanego w pracę. W związku z tym kierownicy powinni być surowi i wymagający, gdyż tylko taka postawa zapewni realizację zadań. Na sposób działania menedżerów, którzy preferują autokratyczny styl kierowania, składają się następujące elementy:
 • menedżer sam określa cele grupowe i czynności, które należy wykonać, aby te cele osiągnąć,
 • arbitralnie decyduje o podziale pracy, przydzielając pracownikom określone działania według własnego uznania,
 • jego zachowanie organizacyjne sprowadza się do wydawania rozkazów i poleceń,
 • oceniając prace podwładnych wydaje arbitralne oceny zarówno negatywne, jak i rzadziej – pozytywne,
 • wobec pracowników stosuje raczej kary niż nagrody czy pochwały.
Styl demokratyczny Styl ten zakłada, że przeciętny pracownik chętnie poświęca swoje umiejętności i energię na realizację celów, które uzna za własne. Potrafi być twórczy i odpowiedzialny w wykonywaniu swoich zadań organizacyjnych. Podwładni mają więc prawo udziału w podejmowaniu decyzji, a menedżer określa jedynie cel działania, który pracownicy realizują wybierając sposób uważany za najbardziej odpowiedni. Rolą kierownika, który preferuje styl demokratyczny jest:
 • zachęcanie zespołu do podejmowania decyzji dotyczących celu i sposobu wykonywania pracy,
 • proponowanie alternatywnych form rozwiązywania problemów, przy czym ostateczna ich akceptacja zależy od grupy,
 • pozostawianie podziału pracy samym pracownikom,
 • formułowanie pochwał i uwag krytycznych pod adresem podwładnych na podstawie obiektywnych kryteriów,
 • zachęcanie pracowników do wyrażania swoich pomysłów i opinii,
 • udział w pracy grupy.
Styl liberalny Liberalny styl kierowania zakłada pozostawienie pracownikom niemal całkowitej swobody w wyborze celów zawodowych i sposobów ich realizacji. Menedżer preferujący taki sposób zarządzania:
 • pozostawia pracownikom całkowitą swobodę decyzji grupowych i indywidualnych,
 • nie uczestniczy w pracy swoich podwładnych, nie ingeruje w nią,
 • udziela informacji dotyczących celów i zadań tylko wtedy, gdy zostanie o to poproszony,
 • nie komentuje i nie ocenia pracy zespołu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy