Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-18

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Kontakt osobisty, telefoniczny i e-mail z pracownikami instytucji i urzędów realizujących zadania z zakresu cudzoziemców oraz z funkcjonariuszami i pracownikami jednostek i komórek organizacyjnych Policji. Stanowisko usytuowane jest na parterze...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: 2021-03-18

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - praca w terenie - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: opolskie / Opole

Data publikacji: 2021-03-18

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy · praca w terenie w trudnych warunkach środowiskowych wymagających wysiłku fizycznego, · wyjazdy służbowe, · narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe, pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć (np. tablice, monitory...

Firma: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: 2021-03-18

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na parterze budynku. Występują bariery...

Firma: Urząd Statystyczny w Krakowie

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: 2021-03-18

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Godziny pracy Urzędu: 7:30 - 15:30 Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń...

Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-18

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań związana z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, krajowymi lub zagranicznymi...

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-18

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, wymuszonej, - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym....

Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: 2021-03-18

Więcej informacji