Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na parterze budynku. Występują bariery...

Firma: Urząd Statystyczny w Krakowie

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: 2021-04-12

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na pierwszym piętrze budynku. Występują...

Firma: Urząd Statystyczny w Krakowie

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: 2021-04-12

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa w pomieszczeniu biurowym, naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, bariery architektoniczne - brak windy w budynku Zakres zadań wprowadzanie...

Firma: Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

Lokalizacja: lubelskie / Biała Podlaska

Data publikacji: 2021-04-12

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Zakres zadań księgowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Data publikacji: 2021-04-12

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, możliwe wyjazdy służbowe. Zakres zadań prowadzi prace związane z tworzeniem rejestru TERYT, w tym przestrzennej bazy punktów adresowych w wybranych powiatach...

Firma: Urząd Statystyczny w Olsztynie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Data publikacji: 2021-04-12

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-12

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-12

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań związana z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, krajowymi lub zagranicznymi...

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-12

Więcej informacji