Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-20

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca wykonywana w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 3 kondygnacyjny, możliwy wjazd windą,...

Firma: Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Data publikacji: 2021-01-20

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań -praca w laboratorium związana z obsługą wyposażenia badawczo-pomiarowego, głównie mikroskopy -praca przy komputerze -praca poza siedzibą urzędu, w tym praca terenowa...

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: wielkopolskie / Piła

Data publikacji: 2021-01-20

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Budynek przy...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-20

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej , praca wymaga sprawności obu...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: 2021-01-20

Więcej informacji

Główny specjalista ds. infrastruktury i systemów teleinformatycznych w Wydziale Utrzymania i Rozwoju Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych Dział Utrzymania i Rozwoju Biura Geodezji i Katastru

Termin składania dokumentów: 25 stycznia 2021 r. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: optymalizowanie infrastruktury informatycznej; utrzymanie ciągłości działania i administrowanie usługami, aplikacjami oraz zarządzanie...

Firma: Urząd m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-20

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-20

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz; zagrożeniem korupcją; Departament Innowacji mieści się Warszawie przy ul....

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-20

Więcej informacji