Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Inspektor

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań : praca administracyjno - biurowa, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stres związany z pracą pod presją...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Ciechanów

Data publikacji: 2022-05-08

Więcej informacji

Referent prawno-administracyjny

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca związana z bezpośrednią obsługą klienta Zakres zadań współuczestnictwo w postępowaniach dotyczących katastrof budowlanych bezpośrednia obsługa interesantów...

Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu

Lokalizacja: łódzkie / Zgierz

Data publikacji: 2022-05-08

Więcej informacji

Referendarz

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium...

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-08

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - krajowe wyjazdy służbowe, - budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Uczestniczenie w...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-08

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, Praca przy oświetleniu mieszanym, Zagrożenie korupcją, Zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi, Brak wind/platform dla osób...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-08

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-08

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, Praca przy oświetleniu mieszanym, Zagrożenie korupcją, Zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi, Brak wind/platform dla osób...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-08

Więcej informacji

Podreferendarz

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa klienta zewnętrznego. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne). Od września 2022r. praca w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych....

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-08

Więcej informacji