Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-11-16

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety,...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-11-16

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa standardowych urządzeń biurowych. Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób...

Firma: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-11-16

Więcej informacji

Kierownik służby liniowej

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Głogów

Data publikacji: 2021-11-16

Więcej informacji

Młodszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do...

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-11-16

Więcej informacji

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Warunki pracy Budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów). Praca wykonywana przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymuszona...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Nysie

Lokalizacja: opolskie / Nysa

Data publikacji: 2021-11-16

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny. Dla osób poruszających się na wózkach...

Firma: Kuratorium Oświaty w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-11-16

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: -narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. - wyznaczone...

Firma: Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Data publikacji: 2021-11-16

Więcej informacji