Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa/laboratoryjna czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej, praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-07-18

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Kąty Wrocławskie

Data publikacji: 2021-07-18

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Kąty Wrocławskie

Data publikacji: 2021-07-18

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Realizuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa cudzoziemców w ośrodkach, ze...

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-07-18

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-07-18

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-07-18

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, wymuszonej, - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym....

Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: 2021-07-18

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38: Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające...

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-07-18

Więcej informacji