Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem większość czynności jest wykonywana w...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-05-28

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Warszawskiej 53 w Nowym Dworze Gdańskim. Budynek ten nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, podjazdów,...

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim

Lokalizacja: pomorskie / Nowy Dwór Gdański

Data publikacji: 2021-05-28

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-28

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa, jednozmianowa (wg harmonogramu w zakresie godzin 7.30 -15.30), - większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, - przemieszczanie sie wewnątrz...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Lokalizacja: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Data publikacji: 2021-05-28

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca na pierwszym piętrze budynku, budynek...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-05-28

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: stanowisko pracy...

Firma: Kuratorium Oświaty w Opolu

Lokalizacja: opolskie / Opole

Data publikacji: 2021-05-28

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - krajowe...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: 2021-05-28

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy permanentna obsługa klientów zewnętrznych; krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego...

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-05-28

Więcej informacji