Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Sekretarz w Departamencie Przeciwdziałania Zmowom Przetargowym

WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: Prowadzi elektroniczną ewidencję...

Firma: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-22

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38: Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające...

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-22

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Zagrożenie korupcją Możliwość świadczenia pracy na odległość Zakres zadań Ocenia...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym Praca w pomieszczeniach Komendy i wyjazdy służbowe do jednostek podległych Naturalne i sztuczne oświetlenie Urządzenia techniczne Budynek posiada podjazd, windę oraz toaletę dostosowaną dla osób...

Firma: Komenda Miejska Policji w Zamościu

Lokalizacja: lubelskie / Zamość

Data publikacji: 2021-01-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30. Praca samodzielna z przewaga wysiłku umysłowego przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie w pomieszczeniu...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Data publikacji: 2021-01-22

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-22

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji , praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-22

Więcej informacji

Specjalista ds. Archiwizacji

Twoją rolą będzie: prowadzenie archiwum zakładowego, gromadzenie, klasyfikacja i opis akt, przechowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa (RODO, Kodeks Pracy) oraz zasadami przyjętymi w organizacji, inicjowanie i...

Firma: Kuźnia Jawor SA

Lokalizacja: dolnośląskie / Jawor k. Legnicy

Data publikacji: 2021-01-22

Więcej informacji