Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki pracy praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz., wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych, prowadzenie samochodu służbowego. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: podlaskie / Zambrów

Data publikacji: 2021-11-18

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Przyjmuje, kontroluje pod względem formalno-rachunkowym i analizuje pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami sprawozdania dysponentów części...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-11-18

Więcej informacji

Starszy technik

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - praca...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: 2021-11-18

Więcej informacji

Młodszy specjalista

Warunki pracy Praca w terenie, zagrożenie korupcją, stres związany z przygotowaniem materiałów wywołujących skutki materialno-prawne, praca w stresie pod presją czasu Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu inwestorzy, strony postępowania, wnioskodawcy...

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: 2021-11-18

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-11-18

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem większość czynności jest wykonywana w...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-11-18

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na...

Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-11-18

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy. Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak podjazdów, brak odpowiednio dostosowanych toalet. Praca w laboratorium w warunkach...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: 2021-11-18

Więcej informacji