Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-15

Więcej informacji

Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-15

Więcej informacji

Młodszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Siedziba Urzędu w Al. Jerozolimskich 181 C, która nie jest własnością URPLWM i PB, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych....

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-15

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie korupcją Zakres zadań Opracowuje projekty dokumentów rządowych, w tym...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-15

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca przy komputerze. Stres związany z: terminowością i prawidłowością dokonywanych płatności oraz z corocznymi kontrolami NIK. Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-15

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie naciskami grup przestępczych Zagrożenie...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-15

Więcej informacji

Asystent

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

Lokalizacja: mazowieckie / Płock

Data publikacji: 2021-04-15

Więcej informacji

Asystent

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

Lokalizacja: mazowieckie / Płock

Data publikacji: 2021-04-15

Więcej informacji