Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - nietypowe godziny pracy, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-01

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w terenie, - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych - praca na wysokości powyżej 3 m, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-01

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Naszym pracownikom oferujemy: ­- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy, ­- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, ­-...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: 2020-09-01

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie naciskami grup przestępczych, - zagrożenie korupcją. Miejsce i...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-01

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - zagrożenie naciskami grup przestępczych, - zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-01

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-01

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-01

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w terenie, - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych - praca na wysokości powyżej 3 m, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-01

Więcej informacji