Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Starszy konserwator archiwalny

Warunki pracy Praca na w części administracyjnej oraz na magazynie Archiwum, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym, stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Budynek przy ul. św. Wojciecha...

Firma: Archiwum Państwowe w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Data publikacji: 2022-05-13

Więcej informacji

Księgowy

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Budynek w którym mieści się siedziba Urzędu nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak wind) Praca na III piętrze Zakres zadań Nalicza oraz sporządza listy...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-05-13

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-05-13

Więcej informacji

Starszy referent

Warunki pracy praca przy monitorze ekranowym, brak windy w budynku Zakres zadań zapewnienie sprawności technicznej systemów informatycznych, administrowanie danymi w systemach jawnych, zapewnienie uprawnień i dostępu do systemów teleinformatycznych, prowadzenie...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: 2022-05-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie...

Firma: Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-13

Więcej informacji

Inspektor

Warunki pracy stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor, drukarkę i telefon, praca biurowa przy komputerze powyżej dobowego czasu pracy tj. powyżej 4 godzin, praca w systemie jednozmianowym, kierowanie pojazdmi służbowymi, oświetlenie miejsca pracy :...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Aleksandrów Kujawski

Data publikacji: 2022-05-13

Więcej informacji

Referent

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu oraz poza urzędem (wyjazdy na kontrole terenowe). Praca przy komputerze oraz przy urządzeniach elektronicznych. Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne. Prowadzenie samochodu służbowego. Siedziba urzędu...

Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem

Lokalizacja: małopolskie / Zakopane

Data publikacji: 2022-05-13

Więcej informacji

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, stres związany w terminowością sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych zgodnych z ewidencją budżetową...

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: 2022-05-13

Więcej informacji