Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, praca w terenie,...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Data publikacji: 2021-07-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-07-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-07-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, krajowe lub...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Data publikacji: 2021-07-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniach biurowych, z...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

Data publikacji: 2021-07-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy - budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów). Zakres zadań Realizowanie spraw kadrowych dot. funkcjonariuszy KWP Opole, SPPP Opole, SPKP Opole oraz monitorowanie realizacji spraw kadrowych prowadzonych...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Lokalizacja: opolskie / Opole

Data publikacji: 2021-07-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe, - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-07-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00 praca w siedzibie urzędu kontakt z klientem zewnętrznym praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie zagrożenie korupcją bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku,...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Słupsk

Data publikacji: 2021-07-22

Więcej informacji