Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Pracownik biurowy

realizacja zadań z zakresu bieżącej działalności Domu Kultury, przygotowywanie i koordynowanie harmonogramu zajęć oraz imprez kulturalnych, udzielanie informacji dotyczących bieżącej działalności Domu Kultury (punkt informacyjny), pomoc przy organizacji i...

Firma: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec”

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-03

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, stres, zagrożenie elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi, zagrożenie porażenia...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-03

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - udział w spotkaniach wewnętrznych oraz z klientami zewnętrznymi, - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego...

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-03

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo zmienne warunki atmosferyczne,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-03

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa, - gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: -...

Firma: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-03

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Oleśnica

Data publikacji: 2020-09-03

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych KPP w Puławach zajmujących się...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Lokalizacja: lubelskie / Puławy

Data publikacji: 2020-09-03

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: - proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 470,31 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,2 - dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy - trzynaste...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-03

Więcej informacji