Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Starszy specjalista

Warunki pracy - udział w spotkaniach wewnętrznych oraz z klientami zewnętrznymi, - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego...

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-01

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-01

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca wykonywana w formie telepracy Stanowisko zagrożone korupcją Permanentna obsługa klientów zewnętrznych Praca pod presją czasu Narażenie na stres Zakres zadań Opracowuje zasady wyboru projektów strategicznych i zasady wdrażania programów...

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-01

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-01

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-01

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - krajowe...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: 2021-09-01

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-01

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2021-09-01

Więcej informacji