Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 4-kondygnacyjny bez wind, konieczność codziennego przemieszczania się po kondygnacjach. Brak infrastruktury dla osób...

Firma: Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Ochota

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-04

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca wiąże się z wysiłkiem fizycznym; praca w pomieszczeniach bez światła dziennego o dużym zapyleniu (kurz z papieru). Biuro Administracyjne...

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-04

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie, 2. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 1.Obciążenie mięśniowo – szkieletowe...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2020-09-04

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z: zagrożeniem korupcją, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, pracą...

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-04

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; Zakres zadań prowadzenie przeglądów stanowisk pracy, uczestniczenie w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego i sporządzanie wymaganej w tym celu...

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-04

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; Wydział e-Usług mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na VI piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych...

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-04

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-04

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy –wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, –węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-04

Więcej informacji