Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Młodszy ekspert ds. produktów leczniczych

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Siedziba Urzędu w Al. Jerozolimskich 181 C, która nie jest własnością URPLWM i PB, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych....

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-29

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inne informacje: budynek jest klimatyzowany. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Krajowe lub zagraniczne...

Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-29

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na VII piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla...

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-29

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie, 2. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 1. Obciążenie mięśniowo –...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2021-01-29

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Narzędzia i materiały pracy - komputer. Lokalizacja biura - II piętro. Bariery architektoniczne - konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości,brak odpowiednio dostosowanych toalet. Zagrożenie korupcją...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Lokalizacja: opolskie / Opole

Data publikacji: 2021-01-29

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki ( na potrzeby urzędu możliwość wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych w art. 97 Ustawy o służbie...

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim

Lokalizacja: wielkopolskie / Grodzisk Wielkopolski

Data publikacji: 2021-01-29

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy · Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie · Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej · Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym · Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone...

Firma: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-01-29

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz...

Firma: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-29

Więcej informacji