Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Kontroler weterynaryjny

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, praca w terenie - teren powiatu krapkowickiego (dojazd samochodem służbowym), kontakt ze zwierzętami: chlewnie, obory, stajnie, kurniki; kontakt...

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach

Lokalizacja: opolskie / Krapkowice

Data publikacji: 2022-05-15

Więcej informacji

Referent

Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2022-05-15

Więcej informacji

Referendarz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera co najmniej 4 godziny dziennie, praca w siedzibie urzędu, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy...

Firma: Urząd Statystyczny w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: 2022-05-15

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym drugim piętrze budynku - brak windy. Zakres zadań reprezentuje Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi w kontaktach z samorządem terytorialnym, terenową administracją rządową, organizacjami...

Firma: Komenda Miejska Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: 2022-05-15

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy 1) Praca przy monitorze ekranowym: powyżej połowy czasu pracy 2) Korzystanie z samochodu służbowego 3) Praca wykonywana na w/w stanowisku ma charakter administracyjno-biurowy 4) Nie występuje praca na wysokości 5) Występują okresowe wyjazdy...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: 2022-05-15

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-15

Więcej informacji

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa w siedzibie Urzędu; Praca wymagająca kontaktu z klientem zewnętrznym; Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Data publikacji: 2022-05-15

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, Praca na wysokości powyżej 3 metrów, Okresowo w terenie, Okresowo zmienne...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-15

Więcej informacji