Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Zakres zadań Weryfikuje i...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-15

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-15

Więcej informacji

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach), praca w stresie pod...

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: 2022-05-15

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca przy komputerze. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych...

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-15

Więcej informacji

Starszy referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno -biurowa praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek nie posiada windy...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2022-05-15

Więcej informacji

Wizytator

Warunki pracy Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze. Urząd jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań prowadzi kontrole w szkołach i placówkach w celu oceny zgodności stanu,...

Firma: Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Koszalin

Data publikacji: 2022-05-15

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38: Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające...

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-15

Więcej informacji

Referent

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie, budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową Zakres zadań Prowadzi...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2022-05-15

Więcej informacji