Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista w Biurze Spraw Studenckich

Główne zadania: przyjmowanie wniosków o świadczenia pomocy materialnej określonej grupy studentów, Przygotowywanie wniosków na posiedzenia Komisji Stypendialnej Studentów /Odwoławczej Komisji Stypendialnej Studentów, przyjmowanie wniosków o przyznanie...

Firma: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Budynek przy ul. Batorego: Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych...

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-07

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy -praca przy komputerze -obsługa klientów zewnętrznych (organy administracji) i wewnętrznych (komórki GIOŚ), w ramach zbierania, opracowywania i raportowania danych Zakres zadań •Zbieranie danych dotyczących działań kontrolnych...

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-07

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy - budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów), Zakres zadań Dbanie, w zakresie branży sanitarnej, o stałą sprawność eksploatacyjną obiektów służbowych oraz podejmowanie niezbędnych czynności...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Lokalizacja: opolskie / Opole

Data publikacji: 2020-09-07

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: - proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 4673,5 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,3), - dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-07

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu • parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie • stres typowy...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2020-09-07

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu - wyjazdy służbowe - prowadzenie samochodu służbowego - praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności - stanowisko wymaga odporności na stres - stanowisko pracy znajduje się na...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Data publikacji: 2020-09-07

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy •Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań -praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, -wyjazdy służbowe, -nietypowe godziny pracy, •Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - stanowisko...

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Koszalin

Data publikacji: 2020-09-07

Więcej informacji