Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Pracownik Wsparcia Administracji

W związku z rozwojem firmy poszukujemy osoby, która wsparłaby nasz zespół swoim profesjonalizmem w organizacji pracy oraz umiejętnościami zarządzania projektami, w tym, w kontaktach mailowych i telefonicznych, jak i w planowaniu oraz prowadzeniu bieżących...

Firma: Dekoma Sp. z o.o.

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań, Swarzędz

Data publikacji: 2020-12-27

Więcej informacji

Młodszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób...

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-26

Więcej informacji

Młodszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Siedziba Urzędu w Al. Jerozolimskich 181 C, która nie jest własnością URPLWM i PB, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych....

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-26

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa klientów zewnętrznych, wyjazdy służbowe. Zakres zadań prowadzenie procesu służącego przygotowaniu decyzji w celu wpisania, odmowy wpisania oraz skreślenia z listy...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Data publikacji: 2020-12-26

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-26

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne delegacje służbowe stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych, podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-26

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie or u ganizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca administracyjno- biurowa,...

Firma: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-26

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu na zewnątrz Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-26

Więcej informacji