Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Data publikacji: 2021-03-24

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie, 2. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 1. Obciążenie mięśniowo –...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2021-03-24

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca pod presją czasu; Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka,...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-24

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności, - obsługa innych urządzeń biurowych,...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: 2021-03-24

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zakres zadań Opracowuje materiały i bierze udział...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-24

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na I piętrze, praca związana z obsługą klienta, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-24

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań związana częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, zagrożeniem korupcją. Budynek jest...

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-24

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Analizuje i definiuje architekturę rozwiązań niezbędną dla wytwarzania robotów oraz nadzoruje wdrażanie zdefiniowanej architektury w celu zapewnienia...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-24

Więcej informacji