Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Młodszy Specjalista w Dziale Organizacyjnym

Termin składania CV: 5 listopada 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowany profil budowlany lub ekonomiczno-finansowy, zna przepisy prawa budowlanego, sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, potrafi...

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: 2022-10-28

Więcej informacji

Specjalista ds. administracyjno-handlowych

Koordynacja dostaw towarów oraz wystawianie dokumentów sprzedaży, Koordynacja zamówień klientów, kompletowanie dokumentacji oraz wprowadzanie danych do systemu, Organizacja transportu i nadzór nad dokumentacją magazynowo - transportową, Bieżące wsparcie...

Firma: SOWELU SP. Z O.O.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-10-28

Więcej informacji

Starszy referent w Dziale Refundacji i Rozliczeń Aptek w Wydziale Gospodarki Lekami

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: rozliczanie refundacji aptecznej na podstawie zbiorczych zestawień recept oraz dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej refundacji dokonywanej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,...

Firma: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: 2022-10-28

Więcej informacji

Starszy referent / Młodszy specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Psychiatrii, Rehabilitacji i ŚOK w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań, tj. konkursów ofert, rokowań, postępowań w trybie art. 159 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawie zawarcia umów o udzielanie...

Firma: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: 2022-10-28

Więcej informacji

Specjalista ds. administracyjno-archiwalnych

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób...

Firma: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Lokalizacja: opolskie / Opole

Data publikacji: 2022-10-28

Więcej informacji

Młodszy specjalista ds. organizacji i planowania studiów podyplomowych

Główne zadania realizowane na stanowisku: prowadzenie dokumentacji uczestnika studiów podyplomowych związanych z realizacją studiów, organizacja zjazdów, obsługa słuchaczy i wykładowców podczas zjazdów, koordynacja działań związanych z...

Firma: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2022-10-28

Więcej informacji

Specjalista ds. Administracji Kluczowymi Kontraktami

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za: Weryfikację poprawności i kompletności wymaganych dokumentów. Dbanie o terminowe wystawianie faktur. Utrzymywanie relacji z Klientami w zakresie obsługi administracyjnej. Dbanie o aktualność i kompletność bazy...

Firma: Medicover Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96

Data publikacji: 2022-10-27

Więcej informacji

Specjalista ds. Administracji

Czym będziesz się zajmować? Prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie administracji: kompletowanie i archiwizowanie dokumentów (umowy, faktury, protokoły) Prowadzenie i nadzorowanie umów realizowanych przez spółkę w zakresie rozliczeń wewnętrznych z...

Firma: Lafarge

Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

Data publikacji: 2022-10-27

Więcej informacji