Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz częste wyjazdy służbowe na terenie powiatu kętrzyńskiego, praca w terenie przy różnych warunkach atmosferycznych, częsty kontakt ze zwierzętami i materiałem zakaźnym. Narzędzia i materiały pracy:...

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Kętrzyn

Data publikacji: 2022-10-30

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy. Korzystanie z samochodu służbowego. Praca wykonywana na w/w stanowisku ma charakter: biurowo- terenowy. Występuje praca na wysokości. Występują częste (min. kilka razy w tygodniu )...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: 2022-10-30

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy - Praca biurowa - Praca przy komputerze ponad 4 godzin dziennie - Stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu Zakres zadań prowadzi akta osobowe pracowników prowadzi dokumentację czasu pracy pracowników obsługuje systemy komputerowe...

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesku

Lokalizacja: podkarpackie / Lesko

Data publikacji: 2022-10-30

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy · Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych; · Praca w terenie w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych o trudnym dojeździe, potrzebą...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2022-10-30

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Wykonywanie zadań pod presją czasu Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (kserokopiarka, skaner, niszczarka) Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: 2022-10-30

Więcej informacji

Starszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną

Warunki pracy Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu...

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-10-30

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-10-30

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa w siedzibie inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30 udział w szkoleniach praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie stanowisko pracy wyposażone w komputer,telefon,drukarkę,niszczarkę,ksero Zakres...

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: 2022-10-30

Więcej informacji