Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-16

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy •praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, •praca w terenie, (np. na wysokościach, w zagłębieniach, w miejscach trudno dostępnych, czynności kontrolne w terenie), •krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe •brak podjazdu, wejście...

Firma: Urząd Morski w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Data publikacji: 2020-09-16

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: •obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, •praca administracyjno – biurowa przy użyciu...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: 2020-09-16

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: −kontakty zewnętrzne kilka razy w tygodniu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: −naturalne i sztuczne oświetlenie, −wymuszona pozycja...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-16

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: − częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, − nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), − krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, − stres związany z...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-16

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy - praca w zespole pod presją czasu, - praca przy komputerze powyżej 4 godzin, - brak podjazdu, budynek z windami, brak odpowiednio przystosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych Zakres zadań przygotowywanie projektów opinii prawnych i...

Firma: Urząd Morski w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Data publikacji: 2020-09-16

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa, - praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, - użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka,...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2020-09-16

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, zagrożenie korupcją, zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi, brak wind/platform dla osób...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-16

Więcej informacji