Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie naciskami grup przestępczych, - zagrożenie korupcją, - naturalne i sztuczne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - przy wejściu do...

Firma: Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-26

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Praca przy monitorze ekranowym, w pomieszczeniu biurowym, w warunkach normalnych. Zakres zadań Prowadzenie...

Firma: Komenda Miejska Policji w Opolu

Lokalizacja: opolskie / Opole

Data publikacji: 2021-03-26

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2021-03-26

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Obiekt przy...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-26

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz w trakcie wyjazdów służbowych lub reprezentowania urzędu na...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-26

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-26

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Budynek przy ul. Stefana Batorego 5: Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd...

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-26

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób...

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-26

Więcej informacji