Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Starszy specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Reprezentowanie urzędu na zewnątrz Praca przy ekranie monitora komputerowego powyżej 4 godzin dziennie Opis dostępności budynku dla osób z...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-26

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-26

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-03-26

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: Ø stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, Ø dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 %...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-26

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-26

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa, jednozmianowa, 8-godzinna (7:30-15:30), - większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Lokalizacja: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Data publikacji: 2021-03-26

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób...

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-26

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu....

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-26

Więcej informacji