Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Pracownik biurowo – administracyjny

realizacja zadań z zakresu bieżącej działalności Domu Kultury, udzielanie informacji dotyczących bieżącej działalności Domu Kultury -prowadzenie punktu informacyjnego, udział w przygotowywaniu programu kulturalnego Domu Kultury, możliwość prowadzenia...

Firma: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec”

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-13

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2022-01-13

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) Samodzielne prowadzenie samochodu służbowego Praca w terenie Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Konin

Data publikacji: 2022-01-13

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze budynku wielokondygnacyjnego Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem...

Firma: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Kętrzyn

Data publikacji: 2022-01-13

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - nietypowe godziny pracy - dyżury. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - oświetlenie naturalne i sztuczne, - wymuszona pozycja ciała, - praca...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Lokalizacja: mazowieckie / Radom

Data publikacji: 2022-01-13

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze. - Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu. Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-13

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca w biurze w siedzibie GIJHARS. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie. Praca w budynku częściowo dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi zaopatrzone w...

Firma: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-13

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie Urzędu konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów stanowisko pracy znajduje się na V...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2022-01-13

Więcej informacji