Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Młodszy Inspektor Wysyłki

Główne zadania Przygotowywanie raportów wysyłki i sprzedaży, Wsparcie pracowników zakładu w pracach administracyjnych, Wsparcie pracowników sił sprzedaży w obsłudze klientów, Inne prace administracyjne zlecone przez przełożonego, Prowadzenie...

Firma: CEMEX Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: świętokrzyskie / Łagów

Data publikacji: 2020-09-16

Więcej informacji

Referent / Specjalista w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy Liczba etatów: 2 Miejsce pracy: RIO w Warszawie – ul. Koszykowa 6a Warszawa Główne obowiązki: analiza prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych kontrola projektów budżetowych jednostek samorządu...

Firma: Regionalna Izba Obrachunkowa

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-16

Więcej informacji

Kierownik ds. administracyjno-sprzętowych

Do Twoich zadań należeć będzie: zarządzanie gospodarką materiałową placów składowych w budownictwie infrastrukturalnym , negocjowanie z dostawcami usług sprzętowych i dostawcami materiałów, codzienne organizowanie oraz planowanie pracy jednostek...

Firma: Budimex SA

Lokalizacja: wielkopolskie /

Data publikacji: 2020-09-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - naturalne i sztuczne oświetlenie, - wymuszona pozycja...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy –Praca administracyjno-biurowa. –Praca przy komputerze. –Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. –Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. –Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: − zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: − naturalne i sztuczne oświetlenie, − wymuszona pozycja ciała, − praca przy...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: − nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: − naturalne i sztuczne oświetlenie, − wymuszona pozycja...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-16

Więcej informacji