Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca na parterze, praca związana z obsługą klienta, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38: Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38: Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku...

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań związana z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz z zagrożeniem korupcją Budynek jest...

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-13

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do...

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z: zagrożeniem korupcją częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Budynek...

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-13

Więcej informacji

Młodszy specjalista ds. administracji

Zakres zadań: Zamawianie materiałów biurowych, Organizacja podróży służbowych krajowych i zagranicznych, Prowadzenie ewidencji wyposażenia, Współpraca z dostawcami, Koordynacja obiegu dokumentów, weryfikacja zgodności kosztów, opisywanie faktur,...

Firma: SITEL Polska

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-13

Więcej informacji

Młodszy Specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach

Obsługa złożonych wniosków o udzielenie wsparcia; Obsługa procesu zawierania umów o udzielenie wsparcia; Współpraca z ekspertami zaangażowanymi w proces oceny wniosków o udzielenie wsparcia; Rozliczanie i monitorowanie zawartych umów o udzielenie wsparcia;...

Firma: Staff Partners

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-13

Więcej informacji

Młodszy Specjalista ds. Dokumentacji

Wśród Twoich zadań znajdą się: ewidencjonowanie, dystrybuowanie i archiwizowanie regulacji spółek z Grupy HASCO, w tym dokumentacji związanej z systemami zarządzania jakością, udział w opracowywaniu, opiniowaniu, aktualizowaniu dokumentacji spółek z...

Firma: Hasco-Lek S.A.

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-01-13

Więcej informacji