Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Realizuje politykę kadrową, w tym prowadzi sprawy wynikające z...

Firma: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-07-27

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy brak Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.), winda dostosowana do szczególnych potrzeb...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-07-27

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze kontrolnym w systemie ośmiogodzinnym , jednozmianowym : praca zarówno w siedzibie urzędu jak i w terenie - wyjazdy służbowe, prowadzenie samochodu służbowego, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej, przebywanie w niskich...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Data publikacji: 2021-07-27

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań związana z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, pracą w terenie zagrożeniem...

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-07-27

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-07-27

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań związana z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, pracą w terenie zagrożeniem...

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-07-27

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-07-27

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca na IV piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowana winda, pomieszczenie higieniczno-sanitarne...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-07-27

Więcej informacji