Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku....

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-03-29

Więcej informacji

Radca ministra

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-29

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2021-03-29

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia...

Firma: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-03-29

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań nietypowe godziny pracy związane z nadzorowaniem wykonania robót budowlanych, które ze względu na specyfikę mogą być wykonane tylko poza urzędowymi godzinami pracy...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-29

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów), - praca na terenie obiektów będących w trakcie remontów lub budowy - na terenie całego województwa opolskiego Zakres zadań Wykonuje czynności...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Lokalizacja: opolskie / Opole

Data publikacji: 2021-03-28

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, Możliwość wyjazdów służbowych w ramach narad szkoleniowych, odpraw itp., Częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami komendy,...

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu

Lokalizacja: wielkopolskie / Nowy Tomyśl

Data publikacji: 2021-03-28

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, również praca w terenie, częste wyjazdy służbowe, kierowanie samochodem służbowym, permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Lokalizacja: opolskie / Opole

Data publikacji: 2021-03-28

Więcej informacji