Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy •praca biurowa w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku, • praca w niepełnym wymiarze czasu, •praca przy wykorzystaniu standardowych urządzeń biurowych, •stanowisko pracy znajduje się na I i II piętrze budynku, • budynek i...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2020-09-17

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca w...

Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-17

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Elastyczny czas pracy. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zakres zadań Monitorowanie i utrzymywanie środowisk testowych, developerskich i...

Firma: Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-17

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje...

Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-17

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Elastyczny czas pracy. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zakres zadań Monitorowanie i utrzymywanie środowisk testowych, developerskich i...

Firma: Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-17

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Naszym pracownikom oferujemy: ­zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy, ­dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, ­dodatkowe...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-17

Więcej informacji

Kontroler ds. inwentaryzacji

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: prowadzenie inwentaryzacji majątku: materiałów i przedmiotów nietrwałych oraz udział przy inwentaryzacji środków trwałych wg zasad określonych w Ustawie o rachunkowości i w Instrukcji inwentaryzacyjnej If4,...

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, Siedlce

Data publikacji: 2020-09-17

Więcej informacji

Kontroler ds. inwentaryzacji

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: prowadzenie inwentaryzacji majątku: materiałów i przedmiotów nietrwałych oraz udział przy inwentaryzacji środków trwałych wg zasad określonych w Ustawie o rachunkowości i w Instrukcji inwentaryzacyjnej If4,...

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: 2020-09-17

Więcej informacji