Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista w Dziale Współpracy z Zagranicą

Główne zadania: Organizacja wyjazdów studentów i doktorantów w ramach programu ERASMUS+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Przygotowanie rekrutacji i pobytów studentów na studiach i stypendiach zagranicznych Współpraca z...

Firma: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-20

Więcej informacji

Kierownik Sekcji Organizacji, Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej

Reprezentacja Zarządu Spółki w kontaktach z jednostkami zewnętrznymi. Zapewnienie funkcjonowania Spółki zgodnie ze Statutem, pozostałymi regulaminami oraz obowiązującymi aktami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Współpraca z kancelariami prawnymi i...

Firma: Zaklad Mechaniczny BUMAR-MIKULCZYCE S.A.

Lokalizacja: śląskie / Zabrze

Data publikacji: 2022-05-20

Więcej informacji

Office Coordinator

Your responsibilites: Cooperation with property managers and external providers Sourcing projects coordination Managing accesses to the premises Fixed asset managemen Proactively driving multiple development and change management projects across the workplace,...

Firma: ISS Facility Services Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-20

Więcej informacji

Główny Specjalista w Referacie Systemów Transportowych i Zrównoważonej Mobilności w Wydziale Transportu

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: transport, budownictwo, prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie, udokumentowany minimum 4-letni staż pracy, obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności...

Firma: Urząd Miasta Katowice

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: 2022-05-20

Więcej informacji

Specjalista ds. dokumentacji magazynowej

Wykonywanie obowiązków wynikających ze specyfiki pracy danego działu Przygotowywanie dokumentów Współpraca z innymi działami firmy Sprawdzanie zgodności wystawianych dokumentów z towarami wydawanymi z magazynu Obsługę programów magazynowych Pozostałe...

Firma: Dino Polska S.A.

Lokalizacja: opolskie / Sieroniowice

Data publikacji: 2022-05-20

Więcej informacji

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2022-05-20

Więcej informacji

Intellectual Property Trademark Specialist

We are looking for an experienced Trademark administrator, who in due time will be one of several administrators who will handle all trademark and designs prosecutions for the global trademark portfolio of the JT Group of companies. You will work with the JTI...

Firma: JTI GBS

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-20

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska...

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-20

Więcej informacji