Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Zakres zadań Identyfikuje,...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-31

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, - kontakt z klientem zewnętrznym, - okresowe wyjazdy służbowe, - narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru...

Firma: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Data publikacji: 2020-12-31

Więcej informacji

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - budynek trzy-kondygnacyjny, przystosowany...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Sopot

Data publikacji: 2020-12-31

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38: Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające...

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-31

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-31

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-31

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe częste reprezentowanie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-31

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Opis...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-31

Więcej informacji