Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Legnica

Data publikacji: 2022-01-14

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na...

Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-14

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa standardowych urządzeń biurowych. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę...

Firma: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-14

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-14

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-14

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa klienta zewnętrznego. Praca pod presją czasu. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Prowadzi postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o...

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-14

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. Pracownik wykonuje głównie czynności...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: 2022-01-14

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - zestaw komputerowy i inne...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-01-14

Więcej informacji