Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Sekretarz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca samodzielna biurowo-administracyjna, - praca w siedzibie urzędu, - stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. Miejsce i otoczenie...

Firma: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-30

Więcej informacji

Radca głównego inspektora

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-30

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38: Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające...

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-30

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38: Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające...

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-30

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie korupcją Częste reprezentowanie urzędu...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-30

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – kilka razy w roku -...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-30

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-30

Więcej informacji

Specjalista ds. administracji biurowej

udzielanie wsparcia ws. z administrowania biurem, sporządzanie raportów i sprawozdań na potrzeby pracodawcy, opracowywanie dokumentów do wysyłki utrzymanie porządku, prace biurowe, zaopatrzenie w potrzebne środki czystości, artykuły biurowe Wymagania...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

Lokalizacja: mazowieckie / Piaseczno

Data publikacji: 2021-03-30

Więcej informacji