Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: opolskie / Opole

Data publikacji: 2020-12-31

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Kancelaria mieszcząca się na wysokim parterze, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i niedosłyszącym, toalety niedostosowane do potrzeb osób z...

Firma: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Koszalin

Data publikacji: 2020-12-31

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób...

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-31

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób...

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-31

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z opragromowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej -...

Firma: Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Lokalizacja: podkarpackie / Przemyśl

Data publikacji: 2020-12-31

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - wyjazdy w teren w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji, - praca w...

Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: 2020-12-31

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca bezpośredniej i telefonicznej obsługi klientów zewnętrznych. Praca wymaga sprawności obu...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: 2020-12-31

Więcej informacji

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym Zakres zadań zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego; zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Oławie

Lokalizacja: dolnośląskie / Oława

Data publikacji: 2020-12-31

Więcej informacji