Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca przy komputerze. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Wykonywanie zadań pod presją czasu. Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-30

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – związane z udziałem w szkoleniach, warsztatach, konferencjach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-30

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy · warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych....

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Koszalin

Data publikacji: 2021-03-30

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej , praca wymaga sprawności obu...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Sokółka

Data publikacji: 2021-03-30

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca pod presją czasu; Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka,...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-30

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy - Praca administracyjno-biurowa. - Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. - Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). - Obiekt przy ul....

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-30

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-30

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy · Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca przy komputerze - obsługa klientów zewnętrznych (obywatele, podmioty), w ramach rozpatrywania odwołań od decyzji i zażaleń od postanowień -...

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-30

Więcej informacji