Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista w Kancelarii Tajnej

Zakres obowiązków: praca w kancelarii tajnej obejmująca zarówno pracę z dokumentami jak i sprzętem elektronicznym, sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów i podzespołów zawierających informacje niejawne, przyjmowanie, rejestrowanie, ewidencjonowanie,...

Firma: ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-18

Więcej informacji

Specjalista ds. controllingu wewnętrznego

Do Twoich obowiązków będzie należało: kontrola prawidłowej realizacji procedur wewnętrznych, kontrola prawidłowej realizacji procesów wewnętrznych, aktualizacja danych, bieżące wsparcie i wykonywanie zadań zleconych przez przełożonego. Czego wymagamy:...

Firma: BENHAUER Sp. z o.o. Sp.K.

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: 2020-09-18

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zmienne warunki atmosferyczne, zagrożenie...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-18

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - zagrożenie korupcją. Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 9. Stanowisko pracy mieści się na...

Firma: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: 2020-09-18

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy •Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz •Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - budynek i...

Firma: Ministerstwo Klimatu w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-18

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie urzędu. Praca pod presją czasu, obsługa interesantów, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Czas pracy przy monitorze...

Firma: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach

Lokalizacja: podlaskie / Suwałki

Data publikacji: 2020-09-18

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Budynek wielokondygnacyjny zaopatrzony w windę, ale nie w pełni dostosowaną do przewożenia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach...

Firma: Kuratorium Oświaty w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-18

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, praca w terenie, - nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, - pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy...

Firma: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2020-09-18

Więcej informacji