Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - stres związany z obsługą klientów zewnętrznych oraz z wykonywaniem zadań w zazwyczaj znacznych ograniczeniach czasowych, - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: opolskie / Opole

Data publikacji: 2021-11-25

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2021-11-25

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. - częsta...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: 2021-11-25

Więcej informacji

Młodszy specjalista

Warunki pracy czynniki uciążliwe: wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych Kontakty zewnętrzne: kilka...

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: 2021-11-25

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów), - praca na terenie obiektów będących w trakcie remontów lub budowy - na terenie całego województwa opolskiego Zakres zadań Wykonuje czynności...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Lokalizacja: opolskie / Opole

Data publikacji: 2021-11-25

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Departament Analiz i Strategii mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11; budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób z...

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-11-25

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją. Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-11-25

Więcej informacji

Specjalista ds. operacji dokumentowych

Biuro Finansowania Handlu

Firma: PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-11-25

Więcej informacji