Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Główny specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - praca administracyjno-biurowa - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka dokumentów) - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4...

Firma: Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności (dysfunkcją...

Firma: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Kętrzyn

Data publikacji: 2021-01-05

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Praca w terenie Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Zagrożenie...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-01-05

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca w terenie, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Kontroluje warunki pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie,...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-05

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań -praca przy komputerze. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy -budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych...

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-05

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie or u ganizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca administracyjno- biurowa,...

Firma: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-05

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-05

Więcej informacji