Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, Praca związana z bezpośrednią obsługą klienta, Wystąpieniami publicznymi Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Chełmno

Data publikacji: 2023-03-11

Więcej informacji

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana poza siedzibą urzędu (kontrole na terenie woj. opolskiego). Wyjazdy samochodami służbowymi ze...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu

Lokalizacja: opolskie / Opole

Data publikacji: 2023-03-11

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy i biurowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Na stanowisku nie występują uciążliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na...

Firma: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: 2023-03-11

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Permanentna obsługa klientów zewnętrznych Stres związany z obsługą trudnego klienta Zagrożenie korupcją Krajowe i zagraniczne podróże służbowe Budynek i pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych Praca przy komputerze...

Firma: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Lokalizacja: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Data publikacji: 2023-03-11

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2023-03-11

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, - budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania:...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-03-11

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na...

Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-03-11

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Jednozmianowy system pracy, Praca w natrualnym i sztucznym oświetleniu, przy obsłudze urządzeń biurowych, Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, Budynek przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Jaśle

Lokalizacja: podkarpackie / Jasło

Data publikacji: 2023-03-11

Więcej informacji