Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Pracownik ds. zewnętrznej obsługi prawnej oraz administracji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: koordynacja umów z wykonawcami usług prawnych w zakresie: weryfikacji przedmiotu zamówienia, negocjacje przedstawionych wycen i terminów, odbiór przygotowanych opracowań, terminowe rozliczanie faktur za usługi prawne w...

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-01

Więcej informacji

Młodszy Specjalista ds. Administracji

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie m. in. za: dbanie o prawidłowy obieg dokumentacji w firmie, przygotowywanie pism do wysyłki, opracowywanie dokumentów i ich archiwizacja, wprowadzanie danych do systemu komputerowego. Od kandydatów oczekujemy:...

Firma: EOS KSI Polska Sp. z o.o

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-01

Więcej informacji

(Młodszy) Specjalista ds. Personalnych

Przejmij odpowiedzialność za: zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji personalnej, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z nawiązaniem, przebiegiem i ustaniem stosunku pracy i ich archiwizację, prowadzenie akt...

Firma: Hasco-Lek S.A.

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-04-01

Więcej informacji

Specjalista ds. administracji (K/M)

Opis stanowiska: Praca w Dziale Administracji, wspierającym Oddział Spedycji Międzynarodowej Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji spedycyjne Kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym Weryfikacja, ewidencjonowanie i zatwierdzanie faktur...

Firma: GEODIS Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja: śląskie / Czeladź

Data publikacji: 2021-04-01

Więcej informacji

Inspektor w Zespole Rozliczeń i Analiz

Miejsce pracy: Warszawa ul. Obozowa 43 (Wola) Podstawowy zakres obowiązków: pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzenie i analizowanie danych dotyczących realizacji usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, weryfikacja realizacji umów z podmiotami...

Firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z.o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-01

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-01

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Wykonuje czynności w celu realizacji zadań organu centralnego w...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-01

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca na III piętrze; zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane windy, drzwi...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-01

Więcej informacji