Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy - praca siedząca przy komputerze w systemie jednozmianowym, średni dobowy czas pracy przy monitorze ekranowym wynosi min.6 godz., praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Zakres zadań samodzielne wykonywanie działań związanych z zapewnieniem...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2020-09-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Data publikacji: 2020-09-22

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy MNiSW zapewnia swoim pracownikom: - stabilną i ciekawą pracę; - umowę o pracę; - regularnie wypłacane wynagrodzenie; - dodatek stażowy; - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”, nagrody jubileuszowe; - możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Oferujemy: - Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - Wypłaty z funduszu nagród – uzależnione od wyników pracy - Dogodną lokalizację (dojazd liniami tramwajowymi, autobusowymi i metrem) - Dodatek za wysługę lat od 5% do 20%...

Firma: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy –wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, –węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy –wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, –węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Brak dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań udział w...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Oferujemy: - Ruchomy system czasu pracy (rozpoczynanie pracy w godz. 7.00-9.00) - Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - Wypłaty z funduszu nagród – uzależnione od wyników pracy - Dogodną lokalizację (dojazd liniami tramwajowymi,...

Firma: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-22

Więcej informacji