Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zakres zadań Analizuje i ocenia jakość oraz...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-18

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-18

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca na wysokości powyżej 3 m podczas nadzoru inwestorskiego, udziału w odbiorach końcowych...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-18

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca na wysokości powyżej 3 m podczas nadzoru inwestorskiego, udziału w odbiorach końcowych...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-18

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa, użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, które nie są...

Firma: Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-18

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.: obywatele, przedsiębiorstwa) lub...

Firma: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-18

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.: obywatele, przedsiębiorstwa) lub...

Firma: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-18

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy -praca biurowa, -praca w siedzibie wydziału i terenie, -permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) -zagrożenie korupcją, -praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, -brak oznaczeń dla...

Firma: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-18

Więcej informacji