Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca przy komputerze; - praca w laboratorium w siedzibie urzędu, - wyjazdy służbowe krajowe, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - budynek i...

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2020-09-23

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca przy komputerze; - prowadzenie pojazdów służbowych; - praca poza siedzibą urzędu, w tym praca terenowa; - wyjazdy służbowe krajowe. Miejsce i otoczenie...

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2020-09-23

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy –wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, –węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2020-09-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca jednozmianowa, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca na II piętrze w budynku bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Praca w terenie - wyjazdy do jednostek podległych KMP w Poznaniu, praca przy komputerze....

Firma: Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2020-09-23

Więcej informacji

Młodszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób...

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-23

Więcej informacji

Młodszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób...

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-23

Więcej informacji

Młodszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób...

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-09-23

Więcej informacji