Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze biurowym w systemie ośmiogodzinnym , jednozmianowym , Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Na stanowisku pracy występują zadania wymagające skupienia, koncentracji uwagi, zdyscyplinowania, dokładności, dobrej pamięci,...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Kontakty zewnętrzne: kilka razy w dziennie: obywatele,...

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: -narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. - wyznaczone...

Firma: Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Opracowuje projekty odpowiedzi na pisma Izb Administracji Skarbowej, innych ministerstw i departamentów, organizacji, przedstawicielstw dyplomatycznych oraz na...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie urzędu zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu; Narzędzia i materiały ; Komputer, oprogramowanie Kadry i Płace "Gravis", Płatnik, Microsoft Office Możliwość poruszania się po budynku: obecność windy. Zakres zadań prowadzenie spraw pracowniczych (...

Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie Urzędu konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów stanowisko pracy znajduje...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Zakres...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji