Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca siedzibie Urzędu, Prezentowanie stanowiska GDDKiA na spotkaniach/naradach/posiedzeniach wewnętrznych i zewnętrznych, Wyjazdy służbowe. Miejsce i otoczenie...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-10-21

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Praca przy komputerze Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-10-21

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie naciskami grup przestępczych,...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-10-21

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, miejsce pracy: drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w...

Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-10-21

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z: krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, zagrożeniem korupcją...

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-10-21

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy : stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną Narzędzia i materiały pracy:...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-10-21

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie - obsługa klientów zewnętrznych Zakres zadań Prowadzi proces koncesjonowania, wydawania zezwoleń, sprawowania nadzoru bieżącego (monitorowanie oraz analizowanie...

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-10-21

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze: statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-10-21

Więcej informacji