Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; budynek dwukondygnacyjny nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca wymaga dyspozycyjności; wyjazdy służbowe, sporadycznie także w dni ustawowo wolne od pracy; szkolenia także poza...

Firma: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku

Lokalizacja: podkarpackie / Nisko

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: liczne kontakty z interesantami - telefoniczne, mailowe permanentna obsługa klientów zewnętrznych, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na drugim piętrze budynku. Występują bariery...

Firma: Urząd Statystyczny w Krakowie

Lokalizacja: małopolskie / Tarnów

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe wyjazdy służbowe wymagające dyspozycyjności, powodujące długotrwałe pobyty poza miejscem zamieszkania; praca w siedzibie jednostek kontrolowanych oraz na...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na pierwszym piętrze budynku. Występują...

Firma: Urząd Statystyczny w Krakowie

Lokalizacja: małopolskie / Nowy Sącz

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych, - działanie pod presją czasu, - budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie korupcją Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Opis dostępności budynku dla...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji