Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-06

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy –Praca administracyjno-biurowa. –Praca przy komputerze. –Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-06

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - budynek i...

Firma: Ministerstwo Klimatu w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-06

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na IV piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-06

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe – kontrola i nadzór robót budowlanych branży instalacyjnej w jednostkach Policji, nadzór i kontrola robót występujących bezpośrednio na budowach, na wysokościach, w zagłębieniach; praca przy...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2020-10-06

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe, obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-06

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych • zadania wykonywane w siedzibie urzędu • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją • stanowisko pracy znajduje się na VI piętrze...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2020-10-06

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: - zagrożenie korupcją miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca na II piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb...

Firma: Ministerstwo Klimatu w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-06

Więcej informacji