Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Główny specjalista ds. polityki społecznej w Wydziale Równego Traktowania w Centrum Komunikacji Społecznej

Termin składania dokumentów: 26 stycznia 2021 r. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki społecznej Miasta w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji oraz...

Firma: Urząd m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-13

Więcej informacji

Service Operations Officer in Global Custody

Welcome to a team that is truly passionate about our client service! Would you like to play a part in building a better bank that fulfils a meaningful role in society? We aim to help our 11 million customers around the world improve their lives and reach their...

Firma: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: 2021-01-13

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze biurowym w systemie ośmogodzinnym, jednozmianowym, praca w terenie, wyjazdy służbowe krajowe, praca w trudnych warunkach środowiskowych, czasowe przebywanie w niskich temparaturach( chłodnie), zapyleniu(magazyny, elewatory),...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Koszalin

Data publikacji: 2021-01-13

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-13

Więcej informacji

Assistant / Service Operations Officer in Static Data Team

Would you like to have an opportunity to work with international professional banking clients? We are now looking for a highly motivated and professional candidates. You will have a chance to work as a Assistant/Service Operations Officer and be responsible for...

Firma: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: 2021-01-12

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz...

Firma: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-12

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie - zagrożenie korupcją Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy : stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-12

Więcej informacji