Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-08

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,  krajowe wyjazdy...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: 2020-10-08

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - duża odpowiedzialność. Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: 2020-10-08

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-08

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno - biurowa - kontakt bezpośredni i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu - praca przy monitorze...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: 2020-10-08

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: 2020-10-08

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz; Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na...

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-08

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz; Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na...

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-08

Więcej informacji