Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy Departament Polityki Lekowej i Farmacji mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków...

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Praca wiąże się z obsługą klientów Praca na wysokości powyżej 3 m. (podczas wykonywania czynności kontrolnych). Prowadzenie samochodu służbowego w ramach...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na...

Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Zakres zadań Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań z zakresu obsługi materiałowo-technicznej Komendy Powiatowej Policji w Otwocku...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

Lokalizacja: mazowieckie / Otwock

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji