Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Specjalista

Warunki pracy Rozproszona struktura Archiwum. Budynek zabytkowy, nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku brak wind i podjazdów dla wózków inwalidzkich. Zakres zadań Pełni funkcjię Inspektora Ochrony Danych Osobowych Informuje...

Firma: Archiwum Państwowe w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-10-01

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: wysiłek fizyczny, praca w terenie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca przy...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-10-01

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, - praca administracyjno – biurowa przy użyciu...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: 2021-10-01

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca samodzielna, przy monitorze komputerowym pow. 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe do placówek oddziału w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych i audytowych. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, faks. Pomieszczenia biurowe sekcji...

Firma: Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Lokalizacja: lubelskie / Chełm

Data publikacji: 2021-10-01

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Miejsce i otoczenie...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: 2021-10-01

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Praca pod presją czasu, przy kilku projektach jednocześnie Opis dostępności budynku dla osób...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-10-01

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca na...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-10-01

Więcej informacji

Specjalista ds. prawnych w Dziale Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej

prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi, zarówno w zakresie obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych jak i zamówień publicznych dla których ustawa nie ma zastosowania w tym:...

Firma: Instytut Fizyki PAN

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-10-01

Więcej informacji