Propozycje pracy na stanowisku
kierownika ds. administracyjnych

Lista ogłoszeń

Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Referacie Realizacji Postępowań

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym: terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenie, dokumentowanie i archiwizowanie postępowań...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-07

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 1. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Włocławek

Data publikacji: 2021-04-07

Więcej informacji

Kierownik służby liniowej

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. 3. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 4. Permanentna obsługa klientów...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Inowrocław

Data publikacji: 2021-04-07

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca przy komputerze. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w budynku...

Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-07

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-07

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-07

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie 2. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 1. Obciążenie mięśniowo –...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2021-04-07

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo w terenie, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo zmienne...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-04-07

Więcej informacji