Zastępca naczelnika wydziału

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca naczelnika wydziału
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 76858

Warunki pracy

Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone jest w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy oraz urządzenia peryferyjne – drukarki, skanery itp. Siedziba inspektoratu nie została w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety). Praca wymagająca szczególnej koncentracji, odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres.
Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego oraz narzędzi biurowych – (kserokopiarka, drukarka, niszczarka do dokumentów, skaner).

Zakres zadań

 • dokonywanie systematycznego przeglądu technicznego majątku trwałego i ruchomości, zlecanie ich napraw i konserwacji,
 • nadzór nad gospodarką i właściwym zabezpieczeniem majątku Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym niezbędnego sprzętu z zakresu BHP,
 • zabezpieczenie i egzekwowanie porządku na administrowanym terenie oraz czystości wszystkich pomieszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • nadzór nad firmą sprzątającą oraz prowadzenie rejestru jakości wykonywanych usług,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie tj. sprzedażą, przekazaniem, darowizną oraz likwidacją majątku,
 • nadzór nad realizacją umów na dostawy i usługi, w szczególności usługi telekomunikacyjne,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym ubezpieczeniem samochodów służbowych,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej samochodów służbowych użytkowanych przez pracowników Wydziału Inspekcji, w szczególności: wydawanie, ewidencja i kontrola wypełnionych kart drogowych oraz kwartalne zestawienie ilości przejechanych kilometrów, zużycia paliwa i olejów,
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i realizacja bieżących zakupów,
 • sporządzanie sprawozdań KOBIZE, EkoPłatnik, BDO,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy: prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, prawo ochrony środowiska, o dostępie do informacji publicznej, o służbie cywilnej oraz o pracownikach urzędów państwowych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej,
 • Znajomość zasad gospodarowania środkami trwałymi, w tym zasad ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych
 • Znajomość przepisów podatkowych oraz związanych z ubezpieczeniami pojazdów
 • Znajomość procedur zamówień publicznych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe: bezpieczeństwo i higiena pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Znajomość przepisów dot. inwentaryzacji
 • Umiejętność rozliczania zużycia materiałów eksploatacyjnych
 • Umiejętność konstruktywnego myślenia
 • Umiejętność operatywnego działania, reagowania, rozstrzygania i podejmowania decyzji
 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji czasu pracy oraz ustalania priorytetów

Podobne oferty pracy

Kierownik kancelarii tajnej

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu i w terenie, obsługa klienta urzędu, w tym liczne kontakty bezpośrednie i telefoniczne, praca administracyjno-biurowa wykonywana z wykorzystaniem systemów i sieci teleinformatycznych, praca w systemie jednozmianowym,...

Firma: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Ostróda

Data publikacji: 2021-04-16

Więcej informacji

Kierownik służby liniowej

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, stres związany z działaniem pod presją...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Lidzbark Warmiński

Data publikacji: 2021-04-11

Więcej informacji

Kierownik służby liniowej

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. 3. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 4. Permanentna obsługa klientów...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Inowrocław

Data publikacji: 2021-04-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Data dodania: 2021-04-13

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy