Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w porozumieniu z Okręgową Radą Lekarską w Krakowie ponownie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach


Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w części I pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz.U. Nr 151, poz. 896 z późn.zm.)

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Miejsce pracy: Proszowice

SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

 

Wymagania niezbędne

 • Posiadać tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny.
 • Posiadać co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

Wymagania dodatkowe:

 • Wiedza na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności SP ZOZ w Proszowicach.
 • Komunikatywność i kreatywność.
 • Umiejętność organizowania pracy zespołu medycznego i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo.
 • Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
 • Inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
 • Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 • Informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu.
 • Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 • Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Data dodania: 2020-05-11

Miejsce pracy: małopolskie / Proszowice

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy