Współpracownik w Zespole Administracji (Korespondencja Wychodząca)

EOS KSI Polska należy do międzynarodowej grupy EOS Holding, w którym pracują eksperci w dziedzinie międzynarodowego zarządzania wierzytelnościami. Więcej na https://pl.eos-solutions.com.

Grupa EOS jest częścią międzynarodowej Grupy OTTO, dostarczającej usługi finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki naszym pracownikom na całym świecie rozwijamy się każdego dnia.

Oferujemy różnorodne działania w innowacyjnym środowisku pracy. Cenimy sobie kreatywność, uczciwość i zaufanie.

Współpracownik w Zespole Administracji (Korespondencja Wychodząca)
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
 • Skanowanie pism wychodzących
 • Przygotowywanie książek nadawczych
 • Implementowanie pism do systemu
 • Etykietowanie korespondencji i przygotowywanie jej do archiwizacji
Nasze wymagania
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • Dyspozycyjność min. 7 godzin dziennie od poniedziałku do piątku
 • Skrupulatność, terminowość oraz odpowiedzialność
 • Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów
To oferujemy
 • Umowę zlecenie na okres 3 miesięcy
 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w międzynarodowej organizacji
 • Pozytywną atmosferę pracy w zgranym zespole
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej zwane „RODO”), EOS KSI Polska Sp. z o.o. (Zwany dalej EOS) przekazuje poniższą informację o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu w związku z tym prawach.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez EOS KSI Polska Sp. z o.o., oraz przysługujących Pani/Panu praw, zachęcamy do kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez przesłanie zapytania drogą elektroniczną na adres inspektor.ochrony.danych@eos-ksi.pl lub pisemnie na adres ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EOS KSI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a (dalej zwana „EOS”).

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, celach statystycznych oraz dodatkowo jeśli znajdzie to zastosowanie w celu odpowiedzi na pisma kierowane do EOS przez uprawnione z mocy prawa organy władzy publicznej lub podmioty upoważnione w tym zakresie przez Panią/Pana.

Może się okazać, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, dotyczy to w szczególności sytuacji przetwarzania danych osobowych w celach:

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego EOS, w szczególności w zakresie monitoringu wizyjnego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących do pomieszczeń EOS, oraz jeśli znajdzie to zastosowanie w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych oraz postępowań przed organami władzy publicznej lub organami nadzorczymi oraz innych postępowań prowadzonych w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

Czy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe?

Obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 221 Kodeksu pracy, aktów wykonawczych do niego, jak również innych przepisów prawa.

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych przepisami prawa danych osobowych, może stanowić przeszkodę przy rozpatrywaniu Pani/Pana aplikacji.

Mogą się pojawić sytuacje, w których przetwarzane dane osobowe nie będą się mieściły we wskazanych powyżej kategoriach, wówczas Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali jedynie na podstawie wcześniej udzielonej zgody. Zgoda taka jest dobrowolna i przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Czy udostępniamy Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom?

W związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej.

Jak długo będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej czyli w zakresie przeprowadzania procesu rekrutacyjnego, przez okres do czasu zakończenia jego realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub dla realizacji uzasadnionego interesu administratora danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, do czasu wycofania tej zgody.

Czy profilujemy Pani/Pana dane osobowe lub dochodzi do automatycznego podejmowania decyzji?

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Zgodnie z postanowieniami oraz w razie spełnienia warunków wskazanych w RODO  przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym również prawo do uzyskania kopii danych
 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. prawo do przenoszenia danych
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych


Gdzie może Pani/Pan złożyć skargę jeśli zostały naruszone zasady ochrony danych osobowych?

W przypadku stwierdzenia, że EOS przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy będziemy przekazywali Pani/Pana dane osobowe do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych?

Co do zasady EOS nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. państw poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzanie danych osobowych poza terytorium EOG często wiąże się z podwyższonym ryzykiem naruszenia Twoich praw i wolności z uwagi na niższe niż w Unii Europejskiej standardy ochrony danych osobowych.

Gdyby miał się odbyć taki transfer Twoich danych osobowych – co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez EOS z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – EOS zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony Twoich danych osobowych. Zostaniesz także poinformowany o planowanym transferze.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Administracyjnych

Wymagania: Wykształcenie minimum średnie Znajomość pakietu MS Office oraz innych programów biurowych Znajomość języka angielskiego na poziomie min. A2 Umiejętność pracy w zespole Dokładność i dobra organizacja pracy własnej Doświadczenie w pracy na...

Firma: LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Młodszy Kontroler w Zespole Ochrony

MŁODSZY KONTROLER W ZESPOLE OCHRONY ZAJMUJE SIĘ: Obsługą systemu telewizji przemysłowej (CCTV) – weryfikacją i zabezpieczaniem nagrań Współpracą z organami ścigania – między innymi tworzeniem pism do Policji, Sądów Współpracą z firmami...

Firma: Netto Sp. z o.o.

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin, Baltic Business Park, 1 Maja 38

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Pracownik administracyjno-biurowy

Twoje obowiązki Zarządzanie korespondencją firmową Koordynacja obiegu dokumentów Obsługa Klienta Bieżące wsparcie administracyjne współpracowników Tego oczekujemy Znajomość podstawowych aplikacji pakietu MS Office Umiejętności nawiązywania kontaktów...

Firma: Multi Assist Sp. z o.o.

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: EOS KSI Polska Sp. z o.o

Data dodania: 2021-10-22

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy