Urzędnik - p.o. protokolanta sądowego

Ogłoszenie numer: 4902454, z dnia 2021-06-22

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie
o konkursie na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa
nieobecnego urzędnika w Sądzie Okręgowym w Lublinie

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43  ogłasza konkurs na umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy, w celu zastępstwa nieobecnego urzędnika w Sądzie Okręgowym w Lublinie, który zarejestrowany jest pod numerem D. Kd. 111-4/21 – na stanowisko p.o. protokolanta sądowego.

Urzędnik - p.o. protokolanta sądowego

Miejsce pracy: lubelskie / Lublin

 

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi:

 • protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych;
 • rozpisywanie sesji;
 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych;
 • wykonywanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nieprowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie średnie (zdany egzamin maturalny);
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • znajomości techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, znajomość edytora tekstowego Word lub OpenOffice;
 • biegła umiejętność pisania na komputerze (mile widziana umiejętność pisania bezwzrokowego);
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • wynagrodzenie miesięczne brutto: 3.300 zł oraz dodatek za wysługę lat pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu;
 • świadczenia z funduszu socjalnego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Sąd Okręgowy w Lublinie

Data dodania: 2021-06-22

Miejsce pracy: lubelskie / Lublin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy