Urzędnik - p.o. protokolanta sądowego

Ogłoszenie numer: 3727779, z dnia 2020-09-22

 

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie

o konkursie na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa

nieobecnego urzędnika w Sądzie Rejonowym w Rykach

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43  ogłasza konkurs na umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy, w celu zastępstwa nieobecnego urzędnika w Sądzie Rejonowym w Rykach, który zarejestrowany jest pod numerem D. Kd. 111-10/20 – stanowisko p.o. protokolanta sądowego.

Urzędnik - p.o. protokolanta sądowego

Miejsce pracy: lubelskie / Ryki

 

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi:

 • protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych;
 • rozpisywanie sesji;
 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych;
 • wykonywanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • wynagrodzenie miesięczne brutto: 3.300 zł oraz dodatek za wysługę lat pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu;
 • świadczenia z funduszu socjalnego.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nieprowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie średnie (zdany egzamin maturalny);
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • znajomości techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, znajomość edytora tekstowego Word lub OpenOffice;
 • biegła umiejętność pisania na komputerze (mile widziana umiejętność pisania bezwzrokowego);
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny o przyjęcie na umowę na zastępstwo (ze wskazaniem sygnatury konkursu);
 • własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie), zgodnie z załącznikiem nr 1;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z załącznikiem nr 2;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • kserokopia świadectwa maturalnego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.

Załączniki wymienione w wymaganych dokumentach dostępne na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie w zakładce "Oferty pracy".

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Sąd Okręgowy w Lublinie

Data dodania: 2020-09-22

Miejsce pracy: lubelskie / Ryki

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy