Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Technik
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77786

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Siedziba Urzędu w Al. Jerozolimskich 181 C, która nie jest własnością URPLWM i PB, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ww. obiekcie szerokość drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, a także ciągi komunikacyjne oraz dźwigi osobowe zapewniają osobom niepełnosprawnym, a w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do każdego z sześciu pięter budynku. Pomieszczenie przeznaczone na toalety jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i znajduje się w holu na parterze budynku.

Zakres zadań

 • Dokonywanie bieżących oraz powtórnych weryfikacji opłat statutowych wnoszonych przez podmioty odpowiedzialne, zgodnie z obowiązującą procedurą wewnętrzną w sprawie trybu weryfikacji prawidłowości opłat wnoszonych za czynności związane z działalnością statutową
 • Analiza dokumentacji źródłowej pod względem zasadności dokonania zwrotów, przygotowywanie dyspozycji zwrotu środków z tytułu nadpłat za opłaty statutowe oraz z tytułu wpłat opłat statutowych nienależnie dokonanych przez podmioty odpowiedzialne
 • Sporządzanie zestawień zbiorczych dla właściwego organu z nieuiszczonych opłat skarbowych od dokonywanych czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń i zezwoleń oraz przygotowywanie dyspozycji zwrotów z tytułu nienależnie wpłaconych do Urzędu opłat skarbowych
 • Prowadzenie oraz uaktualnianie baz danych Wydziału
 • Wyjaśnianie z komórkami organizacyjnymi, podmiotami odpowiedzialnymi oraz bankami skomplikowanych i złożonych spraw dotyczących zwrotów opłat statutowych
 • Przygotowywanie korespondencji w języku polskim i angielskim do podmiotów odpowiedzialnych wnoszących opłaty

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dobra znajomość obsługi programów komputerowych pakietu MS Office
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • systematyczność w pracy
 • dokładność
 • rzetelność
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

  Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

  Data dodania: 2021-05-02

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy